Gecommercialiseerd door Ford Credit Belgium BVBA, verbonden verzekeringsagent van Ethias NV.

Uw Ford-verdeler treedt op als klantenaanbrenger van Ford Autoverzekering.

         

Waarborgen

Uw Ford autoverzekering stelt u zelf samen, op maat van uw Ford en uw behoeften.

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA Autoverzekering)


Deze verplichte basiswaarborg verzekert:

Wat?

De materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden, alsook de lichamelijke schade aan de passagiers van het verzekerde voertuig

Wie

De aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de hoofdbestuurder en alle bestuurders aan wie de verzekeringsnemer toestemming geeft om met het voertuig te rijden en die een geldig rijbewijs hebben (voorlopig of definitief)

Waar?

In België en in de landen vermeld op de groene kaart.

Hoeveel?

Er is geen vrijstelling. De dekking is onbeperkt, voor materiële schade is de tussenkomst beperkt tot 100.000.000,00.

Prijs?

De prijs van de BA is afhankelijk van de kenmerken van het voertuig, de persoonsgegevens van de verzekeringsnemer en de hoofdbestuurder (leeftijd, woonplaats, beroep) en van de Bonus-Malus.

Promo?

Ford Autoverzekering biedt 1 jaar gratis BA bij afsluiten van een Volledig Omnium!
Dit aanbod is bedoeld voor particulieren met een Ford personenvoertuig (Transit, Transit Custom, Transit Connect, Ranger, Tourneo Custom, Fiesta Van en inschrijvingen lichte vracht zijn uitgesloten) van maximum 12 maanden en die een volledige omnium bij Ford Autoverzekering afsluiten, op voorwaarde dat ze :

 • Maximum BM graad 11 (conform Ethias graad) hebben
 • 3 jaar rijervaring hebben
 • In de afgelopen 3 jaar geen ongeval in fout in BA gehad hebben of indien dat wel het geval is een Bonus Malus kleiner of gelijk aan 4 (conform Ethias graad) hebben.

De algemene acceptatievoorwaarden van Ford autoverzekering blijven eveneens van toepassing. De 1 jaar gratis BA autoverzekering heeft betrekking op de eerste aangerekende jaarpremie.

Mobility, een GRATIS dienst die 24/24u uw mobiliteit garandeert na een ongeval in België, het Groothertogdom Luxemburg en tot 25 km voorbij de grenzen met onze andere buurlanden.

Wij zorgen voor het depanneren of takelen van uw voertuig, of u in fout bent of niet;

Wij zorgen ervoor dat de bestuurder en inzittenden terug naar huis worden gebracht;

Bij een ongeval in recht of dat gedekt is door de waarborg stoffelijke schade en als u voor één van de Ford erkende herstellers kiest, heeft u recht op een gratis vervangwagen tijdens de herstelling of voor een periode van 6 dagen bij totaal verlies.

Uitgesloten?

 • De schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig
 • De schade veroorzaakt aan voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden, zelfs wanneer ze toebehoren aan een derde
 • De schade van de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval (verlies aan inkomsten, gezondheidszorg, schade aan goederen,..)

Gelieve de algemene voorwaarden en productfiche (IPID) te consulteren voor de definitieve ondertekening van het contract. .

Algemene voorwaarden - Toerisme en zaken - Dubbel gebruik - Minibus.pdf
Algemene voorwaarden - Lichte vrachtwagens.pdf
Productfiche IPID.pdf

Omnium


Omnium, een optie met verschillende formules

Heeft uw Ford al wat kilometers op de teller?Is uw Ford tussen 3 en 5 jaar oud? Met deze formule is 'totaal verlies’ inbegrepenHeeft u een Gloednieuwe of recente Ford? En wilt u zoveel mogelijk Risico’s uitsluiten?Zoekt u een ‘alles inbegrepen’ Formule voor uw Nieuwe Ford?
Mini Omnium
Mini Omnium Plus
Omnium
Omnium Plus
Diefstal
Brand
Glasbreuk
Natuurkrachten
Aanraking met dieren
Mini Omnium
Dekking totaal verlies
Mini Omnium Plus
Alle materiële schade door een ongeval (ook als u in fout bent)
Vandalisme
Waardebehoud tot 13e maand
Omnium
Waardebehoud tot 31e maand
Diefstal uit uw wagen (tot € 500)

€ 0 franchise bij uw Ford erkende hersteller (als u ouder bent dan 30 jaar)

Jonger dan 30 jaar?

De Ford Autoverzekering gaat voor jongeren nog een stapje verder. In de omnium voor jongeren is namelijk een Engelse Franchise voorzien. Dat wil zeggen dat wanneer het bedrag van de schade hoger is dan 450 euro er geen vrijstelling wordt toegepast.

Uitgesloten?

Een diefstal gepleegd met een verloren sleutel of een sleutel die zich in of op het voertuig bevond, diefstal door familie of personeel, vandalisme, schade aan de banden alleen, in het kader van de waarborgen ‘Natuurkrachten en aanraking met dieren’.

Gelieve de algemene voorwaarden en productfiche (IPID) te consulteren voor de definitieve ondertekening van het contract. .

Algemene voorwaarden - Toerisme en zaken - Dubbel gebruik - Minibus.pdf 
Algemene voorwaarden - Lichte vrachtwagens.pdf 
Productfiche IPID.pdf

Bestuurdersverzekering


Een onmisbare optie

Wat?

Indien de bestuurder gewond is:

 • De geneeskundige behandelingskosten, de heelkundige en de farmaceutische kosten, inclusief de revalidatie-en prothesekosten;
 • De esthetische schade
 • De economische en morele schade voortspruitend uit de blijvende of de tijdelijke, volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid
 • De hulp van een derde in geval van blijvende ongeschiktheide

Indien de bestuurder overleden is:

 • De terugbetaling van de begrafeniskosten
 • De economische en morele schade van de rechtverkrijgenden

Wie?

De toegelaten bestuurder van het verzekerde voertuig, die een geldig voorlopig of definitief rijbewijs heeft.

Waar?

In België en in de landen vermeld op de groene kaart.

Hoeveel?

Tot 1.000.000 euro zonder vrijstelling.

Uitgesloten?

 • Dronkenschap of alcoholintoxicatie hoger dan of gelijk aan 1.5 gram op het moment van het schadegeval
 • Deelname aan races of snelheidswedstrijden
 • Afwezigheid van een rijbewijs op het moment van het schadegeval
 • Niet-overeenstemming van het voertuig met de reglementering op de technische controle

Deze uitsluitingen zijn eveneens van toepassing op de waarborgen Mini Omnium en Omnium (in het kader van de gevolgschade).

Rechtsbijstand & Rechtsbijstand-Plus


De optie die zorgt voor de verdediging van uw belangen

Wat?

Rechtsbijstand zorgt voor juridische bijstand en neemt alle gesprekken, onderhandelingen en minnelijke schikkingen, noodzakelijk om de geleden schade te recupereren, voor zijn rekening.De optie die zorgt voor de verdediging van uw belangen

De kosten van juridische procedures indien u zou worden vervolgd voor een overtreding of voor doodslag of verwondingen door onvoorzichtigheid zijn eveneens gewaarborgd. Ook bij onvermogenheid van derden kan er een terugbetaling zijn

U kiest zelf een advocaat en/of expert, zodat uw belangen worden verdedigd zoals u dat wenst.

Rechtsbijstand-Plus is een uitbreiding van bovenstaande rechtsbijstand. U geniet hogere tussenkomsten (zie tabel hieronder) en u bent ook verzekerd voor contractuele en/of administratieve geschillen.


Rechtsbijstand
Rechtsbijstand-Plus
Juridische procedures
25.000 € per schadegeval
75.000 € per schadegeval
Onvermogendheid van derden
 
€ 6.200, met € 250 vrijstelling
€ 15.000, zonder vrijstelling
Verzekerd voertuig
Het voertuig dat in het contract is opgenomen
Het voertuig dat in het contract is opgenomen + het vervangvoertuig (conform artikel 4 van de modelovereenkomst)
Waar?
België en alle landen op de groene kaart
Overal ter wereld

Uitgesloten?

Boeten en minnelijke schikkingen met het Openbaar Ministerie zijn nooit ten laste van Ford autoverzekering.

Ford Autoverzekering is een louter commerciële benaming en wordt u aangeboden door Ford Credit Belgium BVBA (verbonden verzekeringsagent voor Ethias nv) - Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0700.484.708 - Rekeningnummer BE81 2200 0107 5524 BIC: GEBA BE BB – Contact center: 02/482.24.65. Ford Credit Belgium BVBA treedt op als verbonden verzekeringsagent voor Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsonderneming toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik. BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: GKCCBEBB. V.U.: Vincent Pécasse (Ethias, Prins Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt).

Ford Autoverzekering is een jaarlijks verzekeringscontract, onderworpen aan het Belgisch Recht, dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd behoudens opzeg minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag.

Iedere beslissing om de Autoverzekering, een jaarlijks verzekeringscontract, te onderschrijven moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de algemene voorwaarden.

Gelieve de algemene voorwaarden en productfiche (IPID) te consulteren voor de definitieve ondertekening van het contract. .

Algemene voorwaarden - Toerisme en zaken - Dubbel gebruik - Minibus.pdf 
Algemene voorwaarden - Lichte vrachtwagens.pdf 
Productfiche IPID.pdf

Klachten?


Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst kan worden gericht aan:

Ethias - Service 1200
Prins Bisschopsingel 73, 3500 Hasselt
fax 011/28 25 60 of klachtenbeheer@ethias.be

Ombudsman Verzekeringen s
de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel
fax 02 547 59 75 of info@ombudsman.as

FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en Markten)
Congresstraat 12 -14, 1000 Brussel
fax 02 220 54 96
conduct@fsma.be

Voordelen

 • Ford Autoverzekering biedt u een bijzonder volledige dekking tegen een aantrekkelijke premie.              
  • Joker, beloont uw jaren zonder schade

   Na 5 opeenvolgende jaren* zonder ongeval 'in fout' bij Ford Autoverzekering met een bonus-malus (BM) 0 krijgt u automatisch een Joker. Bij een eerste ongeval 'in fout' wordt uw Joker automatisch ingezet zodat u uw gunstige BM 0 behoudt. Na opnieuw 5 schadevrije jaren aan BM 0 beloont Ford Autoverzekering u graag met een nieuwe Joker. *Enkel vanaf de leeftijd van 29 jaar.

  • U rijdt zonder ongeval ‘in fout’ aan bonus-malus 0?

   Na 3 jaar krijgt u 5% korting op uw BA-premie. Na 8 jaar krijgt u 10% korting op uw BA-premie. Zolang u onder bonus-malus 5 blijft, behoudt u uw opgebouwde korting.

  • U rijdt jaarlijks minder dan 10.000 km met een bonus-malus tussen 0 en 2?

   U geniet: 15% korting op uw BA-premie en 10% korting op elke omniumformule

  • U kiest voor een hybride voertuig, waarvan de CO2-uitstoot maximum 100g/km bedraagt?

   U geniet 20% korting op uw BA-premie en 20% korting op elke omniumformule.

  • U kiest voor een elektrisch voertuig?

   U ontvangt 30% korting op uw BA-premie en 30% korting op elke omniumformule.

 • Let op: de kortingen "-10.000km" en "elektrisch of hybride voertuig" zijn niet cumuleerbaar.

  • Nog meer troeven van de Ford Autoverzekering:

  • Uw Ford behoudt tot 30 maanden lang zijn aankoopwaarde

   U verliest niet op de verzekerde waarde van uw nieuwe Ford na diefstal of een ongeval met totaal verlies binnen de eerste 30 maanden bij een Omnium Plus*.

  • Gratis maandelijkse betaling

   Bij Ford Autoverzekering kunt u uw premie maandelijks per domiciliëring betalen. Andere verzekeraars rekenen daar vaak kosten voor aan. Wij niet!

  • Geen vrijstelling

   Wanneer u kiest voor een formule zonder vrijstelling bent u 100% gerust: u betaalt 0% vrijstelling wanneer u na glasbreuk of een ongeval uw wagen laat herstellen*. Er wordt ook geen vrijstelling toegepast wanneer u na totaal verlies of diefstal opnieuw een Ford koopt bij een officiële Ford verdeler.

 • * De opgesomde voorwaarden zijn van toepassing voor nieuwe voertuigen en wanneer de herstelling uitgevoerd wordt bij een door Ethias erkende Ford hersteller of wanneer bij totaal verlies opnieuw een Ford wordt aangekocht bij een door Ford erkende garage. De aankoopwaarde wordt gedefinieerd als de cataloguswaarde bij de eerste inschrijving vermeerderd met de waarde van de aanwezige toebehoren en opties, zonder BTW.

Aanbiedingen

VOOR WAGENS MINDER DAN 12 MAANDEN:

1 jaar gratis BA

GRATIS 1 JAAR BA AUTOVERZEKERING bij het afsluiten van een omnium!

U kunt genieten van dit aanbod als u een particulier bent en onlangs een Ford personenvoertuig heeft gekocht dat maximum 12 maanden oud is. U dient een volledige omnium af te sluiten via Ford Autoverzekering.*

Meer weten over de mogelijkheden, formules en de service van Ford Autoverzekering? Contacteer onze specialisten op 011 28 28 86 voor een premieberekening of een gratis offerte. Ga naar gratisautoverzekering.

VOOR WAGENS MEER DAN 12 MAANDEN

1 jaar gratis BA

Ook voor wagens van meer dan 12 maanden biedt Ford Autoverzekering u een optimale prijs-kwaliteitsverhouding, met een aantrekkelijke premie en tal van voordelen die u meer dekking bieden dan bij de meeste andere maatschappijen.

Geïnteresseerd?

Vul dan dit formulier in dan wordt u zo snel mogelijk gecontacteerd. Snel en gemakkelijk.

* Bedoeld voor particulieren met een Ford personenvoertuig (Transit, Transit Custom, Transit Connect, Ranger, Tourneo Custom, Fiesta Van en inschrijvingen lichte vracht zijn uitgesloten) van maximum 12 maanden, en die een volledige omnium bij Ford Autoverzekering afsluiten, op voorwaarde dat ze:

 • maximum BM graad 11 (conform Ethias graad) hebben
 • 3 jaar rijervaring hebben
 • in de afgelopen 3 jaar geen ongeval in fout in BA gehad hebben of indien dat wel het geval is een Bonus Malus kleiner of gelijk aan 4 (conform Ethias graad) hebben.

De algemene acceptatievoorwaarden van de Ford Autoverzekering blijven eveneens van toepassing.
De 1 jaar gratis BA Ford Autoverzekering heeft betrekking op de eerste aangerekende jaarpremie.